THÉP HÌNH I

Thép hình I đủ các chủng loại nhập ngoại từ I100 trở lên.

Hàng nhập ngoại bán bazem , hoặc qua cân tùy theo yêu cầu của khách hàng.